Leveren van energiedataloggers

Via deze raamovereenkomst kan de stad energiedatalogger op afroep bestellen in toepassing van energiemetering in stadsgebouwen i.f.v. het energieplan Kortrijk. De inbouw van deze energieloggers, zal gebeuren via de raamovereenkomst leveren en plaatsen van energiemeters, specifiek het onderdeel elektriciteit.

Procedure
Deze raamovereenkomst is van toepassing voor de interne werking van de gebouwendienst.
Thema
Energie
Begindatum contract
01-11-2017
Einddatum contract
31-12-2020
Aankoper
Sebastien Lefebvre
Opdrachten Centrale
Nee