Educatief materiaal

Educatief materiaal omvat:
- inrichtingsmeubilair en hoekenwerk voor bijvoorbeeld kleuteronderwijs, speelruimtes of wachtplaatsen voor kinderen;
- cognitief en motorisch speelgoed en spelletjes;
- knutselgerief

Aankoop van klein educatief materiaal

Thema
Educatief materiaal

Raamovereenkomst voor de aankoop van klein educatief materiaal voor diverse stadsdiensten: